Συνέντευξη στην "Μικροπροοπτική" του 902 για την "Ύστατη προσπάθεια"(2003)