Συνέντευξη για την μ.μ.τ. στο σωματείο "μικρό" (2004)