Συνέντευξη στο Τρίτο Πρόγραμμα για την "Υστατη προσπάθεια" (2004) (Ηχητικό)