Στατιστικά t-short.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα

ERROR in GetRecordset: -2147217871
Query timeout expired

SELECT YEAR(TheTime) AS Year, MONTH(TheTime) AS Month, COUNT(*) AS Total FROM KYR_ViewsLog GROUP BY YEAR(TheTime), MONTH(TheTime) ORDER BY YEAR(TheTime) DESC, MONTH(TheTime) DESC